Saturday, July 25, 2009

Para sahabat generasi terbaik

Kelahiran dan kebangkitan para sahabat Rasulullah SAW merupakan satu kurniaan luar biasa daripada Allah SWT. Sumbangan tidak ternilai mereka berupa penjelasan-penjelasan terhadap kebanyakan peristiwa yang dialami bersama baginda serta ijtihad yang mereka lakukan, terutama setelah kewafatan Nabi dalam mengisi tata ruang kehidupan, menjadi sebuah model ikutan yang terus memberi inspirasi kepada seluruh umat Islam.
Masih terlalu banyak sirah para sahabat Nabi SAW yang belum dijejaki dan masih banyak hikmah yang masih belum diketahui. Sekiranya ia ditemui, pastinya rasa kecintaan umat kepada baginda SAW akan lebih mendalam dan amat berguna sebagai penunjuk umat manusia meniti kehidupan seterusnya mengembalikan kegemilangan Islam seperti yang pernah direntasi oleh Rasulullah dan para sahabat r.a.
Kelahiran mereka merupakan bukti kejayaan penerapan nilai-nilai wahyu dalam kehidupan duniawi.
Kedudukan para sahabat sangat istimewa dan kehidupan mereka diredai olah Allah SWT dan rasul-Nya. Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar. (al-Taubah: 100)
Firman Allah SWT yang bermaksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang sepatutnya), tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik. (ali-'Imran: 110)
Sabda Rasulullah SAW: Sebaik-baik kurun adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. (riwayat Bukhari dan Muslim).
Ibn Umar r.a. mengatakan, "Sesiapa yang mencari teladan, hendaklah meneladani generasi yang terdahulu, iaitu para sahabat Rasulullah SAW. Merekalah generasi terbaik umat ini, hati mereka lebih bersih, ilmu mereka lebih dalam, dan mereka sangat jauh dari sikap berlebihan.
"Merekalah generasi yang dipilih Allah untuk menyertai Rasulullah SAW dan menyampaikan agama-Nya. Maka teladanilah akhlak dan jejak hidup mereka, kerana mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. dan telah mendapat petunjuk yang lurus." (Hilyat al-Auliya' 1: 305)


Berdasarkan huraian di atas, para sahabat r.a tidak hanya memiliki ciri-ciri bertakwa dan menjaga maruah. Malah memiliki sifat atau jati diri yang murni iaitu menjaga serta menyampaikan agama secara benar kepada generasi sesudah mereka dan tidak menyembunyikan apa jua kebenaran serta tidak mendustakan baginda SAW.
Para sahabat turut mencapai tingkat kesolehan dan kualiti amal yang paling tinggi berbanding umat manusia yang lain.
Rasulullah SAW dalam menegaskan sanjungan dan pujian Allah SWT ke atas para sahabat r.a mengecam keras sesiapa yang mengkritik kredibiliti dan sifat adil para sahabat r.a.
Sabda nabi SAW yang bermaksud, Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku kerana seandainya salah seorang di kalangan kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal sedemikian masih belum menyamai satu cupak mereka atau sebahagian daripadanya. (riwayat Bukhari dan Muslim).
Ibn Kathir dalam menegaskan sabda Baginda SAW mengatakan, "Para sahabat adalah 'adl menurut Ahl al-Sunnah wal-Jamaah kerana Allah memuji perilaku dan akhlak mereka seperti mana yang tercatat dalam al-Quran dan Hadis. Mereka telah mengorbankan jiwa raga dan harta mereka, di hadapan Rasulullah SAW, di jagat raya demi mengharap ganjaran yang baik.
Nur al-Din pula mengatakan, "Mereka (para sahabat) adalah 'adl. Sifat 'adl mereka telah ditetapkan dan ia lebih kuat berbanding penetapan 'adl sesiapapun kerana penetapan ini menurut nas al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan logik akal.
Dalam menterjemahkan kecintaan mereka kepada Rasulullah, para sahabat r.a berusaha mempelajari segala pergerakan baginda semata-mata untuk dijadikan contoh teladan dalam rutin kehidupan seharian. Mereka bertekad dan berusaha jiwa dan raga untuk mencontohi baginda bukan sahaja dalam tatacara beribadat solat, puasa, dan corak kehidupan zahir melalui etika berpakaian.
Malah, mereka turut mencontohi Rasulullah SAW dalam berkomunikasi, bertindakbalas, berfikir, berdiplomasi dan berdakwah menyebarkan risalah Islam.
Kehidupan para sahabat penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran, kerana mereka sempat menghabiskan sisa usia menjalani kehidupan di dunia bersama Rasulullah SAW mereka. Kehidupan mereka jauh dari permusuhan di antara satu sama lain.
Setiap individu mengasihi saudara muslimnya dan membantu meningkatkan diri dan keimanan masing-masing. Meskipun pun berbeza keturunan atau warna kulit, mereka tetap mengutamakan persaudaraan Islam.
Setiap tetangga saling mengasihi tetangganya yang lain, tidak pernah mementingkan diri sendiri seiring mematuhi setiap tunjuk ajar baginda SAW. Begitulah kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW, yang mencerminkan kekukuhan iman dalam sanubari mereka.
Abu Bakar al-Siddiq (Khalifah Islam yang pertama) membuktikan rasa cintanya dengan menemani Rasulullah berhijrah ke Yatrib atau Madinah di saat getir baginda menghadapi masa-masa sulit kerana para pemuka Quraisy yang hendak membunuh baginda meskipun ada ketika Abu Bakar r.a berada dalam keadaan ketakutan.
Melihat situasi yang berlaku baginda menenangkannya. Peristiwa ini dirakamkan oleh al-Quran melalui firman Allah SWT yang bermaksud: Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. (al-Taubah: 40).
Umm al-Mukminin Khadijah binti Khuwailid r.a, srikandi Islam terulung yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Beliaulah insan yang selalu membantu Rasulullah SAW, sentiasa memacu semangat baginda untuk tetap meneruskan gerak kerja dakwah. Menyelimuti, mengasihi dan mendukungnya, dek dorongan cinta yang mendalam kepada insan yang paling jujur dan dikasihi Allah SWT.
Ikrimah ibn Abu Jahl r.a, yang selalu setuju dengan Rasulullah SAW dan sentiasa teguh hatinya. Beliau gugur pada Perang Yarmuk.
Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia meletakkan kepalanya di atas paha Khalid bin Al-Walid, seraya berkata dengan air mata yang mengalir dari kedua matanya: "Wahai paman, apakah kematian ini membuat Rasulullah reda kepadaku?" Pada saat kritikal seperti itu pun dia teringat Rasulullah SAW, dan keinginannya hanyalah agar Rasulullah SAW reda kepadanya.
Ali ibn Abi Talib pula pernah ditanya bagaimanakah kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata: "Demi Allah, Kami mencintai Rasulullah SAW lebih daripada harta kami, anak-anak kami ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami".
Demikian rasa taat setia dan kasih sayang para sahabat kepada baginda SAW. Apa jua situasi dan keadaan yang menimpa mereka, termasuk perselisihan yang mengakibatkan peperangan, dan sebagainya, ia sama sekali tidak mengeluarkan para sahabat dari landasan keredaan Allah SWT.
Mereka tetap mendapat keredaan Allah dan ganjaran nikmat syurga-Nya di akhirat kelak. Firman Allah yang bermaksud: Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurat: 9)
Sehubungan itu, sebagai umat Islam yang mengecapi nikmat hidayah, kefahaman dan kenikmatan Islam melalui kalam Allah, untaian sabda baginda dan pelestarian sunnah melalui pengorbanan dan jasa para sahabat r.a.
Sewajarnya kita perlu membuka kembali lembaran sejarah dan mengambil 1,001 rahsia dan hikmah tersembunyi berkenaan sikap para sahabat sebagai tindakbalas kepada peristiwa yang berlaku bukan sahaja dalam menyelesaikan permasalahan semasa, tetapi terus menerus menjadi panduan berguna bagi umat Islam setiap masa dan ketika.
Tindakbalas seumpama ini barangkali semakin pudar atau hilang dalam diri setiap muslim masa kini, sehingga menghilangkan kehebatan jati diri muslim sejati.
Melalui pengetahuan yang diperolehi dari usaha menjejaki sirah para sahabat r.a mampu mengembalikan kesedaran umat Islam dalam memahami tuntutan agama, seperti mana kefahaman dan kesefahaman tinggi para sahabat terhadap agama Islam. Wallahu a'lam.


***Diambil dari Utusan Malaysia

Thursday, July 23, 2009

Ijtimak Malaysia, kini ke ijtimak Singapura

Kalau setakat kapal terbang AirAsia, dlm khemah dua biji boleh masuk sekaligus kot...


Mutiara kata yang keluar daripada elders sememangnya cukup memberi kesan disebabkan keikhlasan dan rohaniyat mereka yang cukup tinggi. Tentulah ia menyebabkan apa yang disampaikan memberi kesan berbeza berbanding ceramah-ceramah lain.
Semasa ijtimak ada juga yang merakam suara, bahkan ada seorang rakan semalam telah menyerahkan satu thumbdrive rakaman bayan-bayan. Namun pastinya, tidak lah sama bila kita duduk mendengar dengan penuh adab dalam majlis itu berbanding dengar dari thumdrive tu. Bagaimanapun, rakaman itu amat dihargai.
Dalam banyak perkara, ada beberapa perkara yang jarang didengar dinyatakan dalam ijtimak itu, antaranya:

1. Maulana Saad kata, setiap seorang kena ada set kitab muntakhab hadith. Iaitu walaupun keluar dalam satu jemaah, setiap seorang kena ada satu kitab untuk baca sorang-sorang bila ada free time. Begitu juga di rumah kitab muntakhab hadith bukan perlu hanya ada satu tapi juga untuk setiap ahli keluarga untuk dibaca sendiri. Kalau tak silap la gitu katanya...

2. Bai Wahab kata, sekarang jemaah ditaskil ke Mewat untuk lihat sendiri dan belajar usaha di kawasan itu dan kemudian akan ke Madinah dan Mekah dalam tempoh sekurang-kurangnya 4 bulan. Betul tak gitu?

Sekarang di sini, ada jemaah Arab dari Mekah. Selain daripada itu, Ijtimak Singapura bermula hari ini selepas Asar hingga bayan Subuh esok. Elders termasuk Maulana Saad, Maulana Zubir dan Bai Wahab kini semua berada di Singapura mulai hari ini dan dikhabarkan dalam mesyuarat halqah kami, Syura Malaysia semua dah masuk ke Singapura secara berperingkat tanpa transit di JB. Mesyuarakat putuskan, kami kalau nak pergi, pergi infradi je.

Semoga Allah am kan hidayah seluruh alam.

Friday, July 17, 2009

Gambar-gambar ijtimak

Nak tulis tak ada kesempatan, buat masa ni, maka letak gambar-gambar je la pasal ijtimak. Itu pun gambar di ambil dari local press. Bak kata pepatah 'A picture tell thousand words'. Ini kira caption story je la...
Alhamdulillah, seperti sedia maklum, kehadiran kira-kira 200,000 orang dari dalam dan luar negara. Paling menarik ialah mendengar bayan dan nasihat elders yang antaranya Maulana Saad, Maulana Zubir, Bai Wahab, Maulana Ahmad Lat dan sebagainya. Saya sendiri berkesempatan mendengar bayan subuh Maulana Saad sebaik sahaja selesai solat Subuh hingga ke pukul 10.30 pagi. Saya duduk di depan beliau dan menatap wajah beliau sehingga beliau beri targrib taklim.
Mengikut info dari jemaah 40 hari yang bergerak di sini, mereka kata, statistik menunjukkan jemaah yang dibentuk dari ijtimak ialah 216 jemaah (target 500 jemaah), jemaah yang dibentuk sejak tarikh diputuskan ijtimak iaitu jemaah yang keluar sebelum ijtimak ialah sekitar 900 jemaah. Total jemaah ialah kira-kira 1,116 jemaah. (target 1,500 jemaah). Kalau betul info ini, bermakna, kesimpulannya, ijtimak ni tak dapat capai target, atau menghampiri ke arah target, apapun syukur alhamdulillah kerana ijtimak berjalan lancar. Dan kita kena tingkatkan usaha mengikut nasihat elders.

Najib berucap... sebenarnya gua berada di bahagian depan kanan mimbar tu, kalau tak silap pada asalnya Najib ucap ringkas je dalam BM, pastu dia minta lagi micropohne tu daripada mimbar wala lalu ucap pulak dalam B. Inggeris untuk greet foreign guest. Turut kelihatan sebelah kiri Najib ialah Syura Malaysia Tuan Guru Haji Salleh (Penanti). Selain Najib, Muhyiddin, orang politik dari kalangan pembangkang sebenarnya turut hadir tapi tak jumpa gambar mereka. Antara yang hadir Anwar Ibrahim, Menteri Besar Selangor, Khalid Ibrahim dan Hassan Ali. Apapun, usaha dakwah yang hak sentiasa bebas dari fahaman politik kepartian. Dan umat ini hanya boleh bersatu di bawah usaha yang mengikut sunnah iaitu cara Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Ada satu jalan sahaja, jalan yang telah dilalui oleh mereka yang telah berjaya.


Para jemaah termasuk Muhyiddin Yassin tengah solah sunat, depan beliau Mualana Hamid.


Para tetamu VVIP Yang Dipertua Negeri Sembilan dan beberapa orang kenamaan di stage yang lagi satu. Turut hadir Menteri Pertahanan, Zahid Hamidi.
.


Jemaah dari pelbagai keturunan dan kaum khusyuk menunaikan solat berjemaah di dalam khemah ijtimak.
.


Najib berucap. Sebelum berucap dia kelihatan duduk bersila di belakang kerusi sambil mengangguk-angguk beberapa kali, mungkin diberi penerangan mengenai ijtimak. Lepas tu tiba-tiba dia bangun dan memberikan ucapan ringkas. Sebelum Najib datang ke mmimbar, mimbar wala (ustaz hamzah) menyeru para jemaah beristighfar banyak2 dan apabila Najib semakin hampir, jemaah diseru beristighfar dalam hati dan berdoa agar semua yang hadir pada ijtimak itu dapat keluar di jalan Allah. Kerusi itu khusus untuk Bai Wahab, sebab lepas kemunculan Najib tu, Bai Wahab beri bayan Asar dengan diterjemahkan oleh Syura Malaysia, Haji Maidin (Penang). Dalam permulaan bayan itu, antara lain Bai Wahab kata, kesilapan besar kita bila kita menganggap diri kita adalah petani, peniaga, perdana menteri atau presiden dan sebagainya. Sebaliknya kita perlu menganggap kita adalah umat Nabi s.a.w. Disebabkan kesilapan itu, bai wahab kata, kita semua perlu bertaubat, istighfar dan minta ampun dari Allah.
.


Solat Asar berjemaah dengan diimamkan oleh Maulana Hamid, sebelah kanan Najib adalah Syura Malaysia, Tuan Guru Haji Salleh (Penanti).


Solat Zuhur berjemaah pada hari yang sama dihadiri Muhyiddin dengan diimamkan oleh Maulana Hamid.


Prof. Abdul Rahman memberi bayan atau taklimat ringkas kepada Muhyiddin dalam khemah elders. Sebelah kanan Muyiddin adalah Syura Syeikh Mohamad.


Menteri Besar Negeri Sembilan, Mohamad Hassan bersalaman dengan jemaah selepas menunaikan solat Jumaat di masjid kuaters KLIA, sebelum khutbah Jumaat, Maulana Hamid memberi tazkirah 'mantap' dan diikuti dengan ucapan ringkas Mohamad Hassan, yang antaranya dia kata, kalau buat ijtimak setiap tahun di tapak itu pun kerajaan negeri akan sokong.


Dalam khemah, walaupun kadang kala ada sikit panas, tetapi ada kemanisan dalam mujahadah itu.


Para daie mendengar bayan elders.


Solat jemaah hingga melimpah-limpah ke luar khemah..
.


Bazaar... walaupun dinasihatkan supaya tidak sibuk dengan bazar atau membeli belah namun sebahagian jemaah yang hadir tidak melepaskan peluang untuk meninjau dan membeli barangan.
.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails